Formula E teaser

ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

Чанартай амьдралын баталгаа бүхий нийгмийн хамгаалалтай, аз жаргалтай амьдралын ээлтэй орчинд, гэр бүлийн амьдралын баталгаа, улс орны хөгжлийн суурь болсон чанартай боловсролыг хүн бүр эзэмших боломжийг бүрдүүлэн нийгмийн идэвхтэй, эрүүл монгол хүнийг хөгжүүлнэ.

Алсын хараа 2050

ЗОРИЛТУУД

 • Боловсрол

  Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, боловсролыг хувь хүний хөгжил, гэр бүлийн амьдралын баталгаа, улс орны хөгжлийн суурь болгон насан туршдаа суралцахуйн тогтолцоог бэхжүүлнэ.

 • Эрүүл мэнд

  Эрүүл дадал хэвшилтэй, идэвхтэй амьдралын хэв маягтай иргэнийг төлөвшүүлэн эрүүл мэндийн чанар, хүртээмж, үр дүнтэй тогтолцоог хөгжүүлнэ.

 • Гэр бүл

  Хүн амын тогтвортой өсөлтийг дэмжиж идэвхтэй, бүтээлч иргэн, гэр бүлийг төлөвшүүлнэ.

 • ШИНЖЛЭХ УХААН, ИННОВАЦ

  Олон улсад өрсөлдөх чадвар бүхий үндэсний шинжлэх ухаан, технологи, инновацын тогтолцоог хөгжүүлнэ.

 • ХҮНД ЭЭЛТЭЙ АМЬДРАХ ОРЧИН

  Амьдралын хэрэгцээг хангасан эрүүл, ая тухтай, таатай орчныг бүрдүүлж баталгаат хүнсээр хангана.

 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

  Хөдөлмөрийн эдийн засгийн тэнцвэрийг хангаж, мэдлэгийн эдийн засгийг бүрдүүлж, иргэн бүрийг ажилтай, орлоготой болгоно.

 • МОНГОЛ ХҮНИЙ УДМЫН САН

  Монгол хүний удмын санг хамгаалж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чадавхыг бэхжүүлж, монгол хүний хөгжлийг дэмжинэ.

Шалгуур үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж Суурь түвшин Хүрэх түвшин
2025 2030 2050
1 Хүний хөгжлийн үзүүлэлт индекс 0.74 0.77 0.85 0.9
2 Жендэрийн тэгш бус байдлын үзүүлэлт (хэмжүүр) индекс 0.301 0.25 0.2 0.1
3 Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин Хувь 81.5 0.25 0.2 0.1
4 Суурь боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин Хувь 94.9 95.9 96.8 100
5 7-14 насны хүүхдийн суурь чадвар (унших, тоо бодох) Хувь 61.6, 51.5 70 75 90
6 Нийт төгсөгчид ажил эрхэлж байгаа төгсөгчдийн эзлэх хувь (МСҮТ, их, дээд сургууль) Хувь 76.5 90 95 100
7 Бүлэг дүүргэлт (боловсролын бүх түвшнээр) Тоо Цэцэрлэг-33, ЕБС хотод-35, хөдөө - 28 25-30 20-30 20-30
8 Хүн амын дундаж наслалт Жил 70.2 74 78 82
9 Төрөлтийн нийлбэр коэффициент (нэг эмэгтэйд ногдох) Тоо 2.9 3.3 3.3 3.5
10 1,000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин Промиль 13.4 9 8 2.3
11 100,000 амьд төрөлтөд эхийн эндэгдлийн түвшин Промиль 27.1 20 15 5
12 Тухайн жилийн товлолт дархлаажуу-лалтад хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь Хувь 98.9 99 99 99.5
13 Артерийн даралт ихсэх өвчний эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдсан хүний эзлэх хувь Хувь 71.7 82 93.7 100
14 10,000 хүн амд вируст гепатитын өвчлөл Тоо 3.4 2.5 2
15 Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдийн нийт хүн амд эзлэх хувь Хувь 88.9 92 95 100
16 Шинжлэх ухаан, технологийн судалгаа, туршин нэвтрүүлэх санхүүжил-тийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь Эзлэх хувь 0.18 2.5 3 4
17 Органик, баяжуулсан, зохицуулах үйлчилгээтэй инновац нэвтрүүлсэн шинэ бүтээгдэхүүн Тоо 10 15 25

Хаяг

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Төрийн Ордон, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, 14201, Их жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбай

Холбоо барих

(976-51) 260817, (976-51) 262408

info@cabinet.gov.mn

Олон нийтийн холбоос

PDF файл татах

“АЛСЫН ХАРАА-2050” Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого
97.9 MB татах