Formula E teaser

ЗАСАГЛАЛ

Монгол хүний хөгжлийг хангасан ухаалаг-тогтвортой засаглал тогтож, захиргааны оновчтой бүтэц зохион байгуулалт бүхий төрийн алба төлөвшин, цахим технологид тулгуурласан иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээнд бүрэн шилжиж, төр-хувийн хэвшил-иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаа бүх хүрээнд өргөжин, хүний эрхийг бүрэн хангасан, шударга ёсны тогтолцоо төлөвшсөн, авлигагүй улс болно.

Алсын хараа 2050

ЗОРИЛТУУД

 • УХААЛАГ ЗАСАГЛАЛ

  Эрх мэдлийн хуваарилалт, хяналт, тэнцлийг оновчтой болгож, засаглалын тогтвортой байдлыг хангана.

 • УХААЛАГ БҮТЭЦ

  Төрийн захиргааны байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой тодорхойлох замаар чиг үүрэг, эрх мэдлийн хуваарилалтыг нарийвчилна.

 • ЦАХИМ МОНГОЛ (ИРГЭН, ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ)

  Хүний хөгжлийг дэмжсэн, үр дүн, үр нөлөөтэй цахим засаглалыг төлөвшүүлнэ.

 • ЧАДВАРЛАГ, ЁС ЗҮЙТЭЙ ТӨРИЙН АЛБА

  Иргэндээ үйлчилдэг, мэргэшсэн, чадварлаг, ил тод, үр нөлөөтэй, ухаалаг төрийн албыг төлөвшүүлнэ.

 • ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ДЭЭДЭЛСЭН НИЙГЭМ

  Иргэний нийгэм-хувийн хэвшил-төрийн түншлэлийг бэхжүүлэх замаар үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хамаарал бүхий талуудын оролцоог хангасан зохистой тогтолцоог бүрдүүлнэ.

 • АВЛИГАГҮЙ ЗАСАГЛАЛ

  Үндэсний шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх замаар авлига, албан тушаалын гэмт хэргийг бууруулна.

Шалгуур үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж Суурь түвшин Хүрэх түвшин
2025 2030 2050
1 Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Засгийн газрын үр нөлөө хувь 45.7 54.3 71.9 92.5
2 Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Зохицуу-лалтын чанар хувь 54.8 64.9 72.2 90.6
3 Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Хуулийн засаглал хувь 44.7 51.2 60.7 90.8
4 Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Иргэдийн дуу хоолой ба хариуцлага Хувь 57.1 67.6 70.2 85.8
5 Цахим засгийн хөгжлийн үзүүлэлт хувь 0.5824 0.6358 0.8 0.9
6 Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Авлигын хяналт 39.9 47.2 58.3 96.5

Хаяг

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Төрийн Ордон, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, 14201, Их жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбай

Холбоо барих

(976-51) 260817, (976-51) 262408

info@cabinet.gov.mn

Олон нийтийн холбоос

PDF файл татах

“АЛСЫН ХАРАА-2050” Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого
97.9 MB татах